Terry & Friends

Terry & Friends

1 års garanti
Byten // Reklamationer // Miljö // Etik

Alla våra produkter är framtagna med fokus på högsta kvalitet. Produktionen i de länder vi tillverkar varorna uppfyller alla sociala, etiska och miljöpåverkande standarder vi tagit fram i enlighet med EU:s förordningar och vår egen högt ställda Code of Conduct.
Vi lämnar ett års garanti på alla våra egna produkter i sortimentet. Det är för oss extra viktigt att du som kund blir nöjd eftersom detta gynnar föreningar och skolklasser.

Om du skulle ångra dig och vill ha en annan färg eller annan produkt kan du alltid byta din vara. För att byta din vara, maila ditt ärende till info@terrynfriends.com och bifoga dina kontaktuppgifter samt orsak till retur/reklamation.

Terry & Friends jobbar aktivt med att alla våra produkter tillverkas i enlighet med de lagar och förordningar som ställs inom EU. Vi har aktivt kvalitetskontroller på våra leveranser för att säkerställa att produkterna håller den höga standard vi kräver samt att fabrikerna förhåller sig till högt ställda krav vi ställer genom vår Code of Conduct.
Målet är social och miljömässig hållbarhet i alla inblandade led. Vi är även anslutna till REPA som erbjuder alla företag ett rikstäckande återvinningssystem för förpackningar och emballage. Vi vill även uppmana våra kunder att återvinna våra produktkartonger.